نام کاربری: کلمه عبور:
جستجو:
دوشنبه, 08 دي, 1393 ساعت 19:23

تعیین استراتژی مناسب برای برای سهامداران فولاد کاویان

 

 

تحليل بنيادي ؛ شرکت فولاد کاویان (7/3/84)

 

 

تاريخچه و نوع فعاليت

شرکت فولاد کاویان در سال 1369 در تهران به ثبت رسیده و در سال 74 با شرکت فولاد خوزستان ادغام گردید و در اوایل سال 79 از شرکت فولاد خوزستان منفک و در تاریخ 28/6/81 شرکت به سهامی عام تبدیل گردید.

فعالیت شرکت تولید انواع شمش ها و ورق های فولادی و اسلب می‌باشد.

سرمایه اولیه شرکت مبلغ 20 میلیارد ریال بوده و در حال حاضر آخرین سرمایه این شرکت به مبلغ 50 میلیارد ریال منقسم به 50 میلیون سهم می‌باشد.

محل فعالیت شرکت در اهواز کیلومتر 9 جاده خرمشهر واقع شده است.

طبق پروانه بهره برداری ظرفیت اسمی و حقیقی کارخانه 830 هزار تن می‌باشد و با توجه به برنامه سرویس و نگهداری و تعمیرات اساسی ماشین آلات ، مشکل خاصی برای تولید در طی 7 سال آینده وجود ندارد.

شرکت فولاد کاویان در تامین مواد اولیه 80 درصد به منابع داخلی و 20 درصد به منابع خارجی متکی است و در تامین قطعات درصد اتکا به داخل و منابع خارجی 50 50 می‌باشد.

شرکت فولاد مبارکه تنها رقیب شرکت فولاد کاویان می‌باشد.

 

ردیف

سهامدار

درصد مالکیت

1

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

72%

2

شرکت سرمایه گذاری ایرانیان

3%

3

شرکت سهامی بیمه ایران

3%

5

سایر سهامداران

21%

6

جمع

100%

 

 نحوه قیمت گذاری محصولات شرکت بر اساس سفارش مشتری و یا کارمزدی می‌باشد. بعبارت دیگر قیمت محصول را بازار تعیین میکند.

 

بررسي صورتهای مالي

در بررسی نمودار روند فروش  شركت  به یک ثبات و روند ایستایی برمی خوریم. فروش سال 82 در مقایسه با سال 81کاهش را تجربه نموده و به پیش بینی شرکت برای سال 83 رشد 12 درصدی برای فروش نسبت به سال 82 اعلام گردیده است و با این روند و بررسی پیشینه و ظرفیت‌های تولیدی شرکت فولاد کاویان، وضعیت رقبا و صادرات و میزان نیاز کشور به محصولات تولیدی این شرکت ،از نظر آتی نگر میزان درآمد حاصل از فروش رشدی را تجربه نخواهد کرد.

به همراه کاهش در میزان درآمد حاصل از فروش در سال 82 ، بهای تمام شده نیز کاهش یافته و حاشیه سود بالا رفته است. بنظر می‌رسد که فولاد کاویان در کنترل هزینه ها موفق عمل نموده است هرچند که در میزان تولید و افزایش درآمد موفقیتی نداشته است. جالب است که با وجود کاهش در میزان درآمد حاصل از فروش سود ناخالص روند روبه رشدی را پیموده است. از نظر آتی نگر در سال مالی 84 شركت نسبت به سال 81 رشد 193درصدی را تجربه خواهد کرد ولی این رشد نسبت به سال 83 برابر با 6 درصد پیش بینی می‌گردد.

از سال 82 تا سال 84 پیش بینی می‌گردد که حاشیه سود ناخالص روند ثابت و پایداری را داشته باشد.

 

سود عملیاتی نیز هم راستا با سود ناخالص روند تقریبا ثابتی را از سال 82 در پیش گرفته و انتظار می‌رود برای سال مالی 84 در مقایسه با پیش بینی سال 84 رشد 7 درصدی را داشته باشد و بدلیل اینکه میزان هزینه های مالی و درآمدهای متفرقه معمولا همدیگر را خنثی می‌کنند تغییر قابل توجهی در سود قبل از مالیات سال 84 و 83 برآورد نمی‌گردد.

 

 

در نمودار سود خالص برای سال 81 در مقایسه با سالهای آینده رقم پایینی مشاهده می‌گردد که علت آنرا در پایین بودن حاشیه سود ناخالص و عدم وجود درآمدهای غیر عملیاتی قابل توجه در شرکت فولاد کاویان می‌توان جستجو کرد.

در سال 82 رشد قابل توجه و شدیدی را در سود خالص شاهد هستیم که علیرغم پایین آمدن میزان درآمد حاصل از فروش، رقم قابل توجهی می‌باشد و در ادامه در پیش بینی که شرکت فولاد کاویان برای سود خالص سال 83 بعمل آورده ، سود خالص نسبت به سال 82 کاهش یافته است.

برای سال مالی 84 با بررسی های بعمل آمده انتظار می‌رود نسبت به سال 83 رشد 4 درصدی را شاهد باشیم

 

با وجود پیش بینی رشد 4 درصدی در سود خالص سال 84 نسبت به سال 83 انتظار می‌رود سود هر سهم برای سال مالی 84 به 1150 ریال بالغ گردد.

 
 

بررسی نسبتهای مالی مهم

 

نسبتهای نقدینگی

این نسبت که در واقع توانایی شرکت در پرداخت بدهی هایی را که سررسیدآن کمتر از یکسال را دارند نشان می‌دهد حاصل تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری است و نشان می‌دهد که از محل دارایی های جاری چند مرتبه امکان پرداخت بدهی های جاری وجود دارد.

در بررسی صورت‌های مالی شرکت فولاد کاویان نسبت جاری از سال 80 همواره بالاتر از 1.2 مرتبه بوده است و بعید بنظر می‌رسد که در سال 84 از این رقم پاییتر قرار گیرد. سیاست شرکت در اداره وجوه نقد نشان از ریسک پذیری در قبال بستانکاران شرکت دارد.

 

نسبت بدهی (اهرمی)

شرکت فولاد کاویان در ساختار سرمایه خود یعنی نسبت استفاده از بدهی و سرمایه ، از سال 80 به بعددر جهت کاهش نسبت بدهی ها عمل نموده است بطوریکه در پایان سال مالی 82 این نسبت از 85 به 70 درصد رسیده است.

علیرغم عدم اعلام صورتهای مالی پایانی برای سال 83 ، انتظار نمی‌رود نسبت بدهی بالاتر از 73 درصد در سال 83 باشد.

شرکت فولاد کاویان در نسبت بدهی همانند متوسط صنعت فلزات اساسی عمل می‌کند بطوریکه در سال 82 تقریبا برابر با این نسبت برای متوسط صنعت فلزات اساسی بوده است.

 

 

 

نسبتهای بازدهی

در سال 82 شرکت فولاد کاویان در حدود 16 درصد بازدهی از مجموع دارایی هایش کسب نموده است و در همین زمان در حدود 54 درصد بازدهی نیز برای حقوق صاحبان سهام یا ارزش ویژه کسب نموده است و بازدهی سرمایه ای برابر با 120 درصد یعنی تقریبا 2 برابر بازده ارزش ویژه در این زمان داشته است. تفاوت فاحش و 100 درصدی این دو نسبت بازدهی ، به احتمال قوی فولاد کاویان را در موقعیت مناسب افزایش سرمایه از محل اندوخته قرار می‌دهد.

 

ارزش یابی شرکت فولاد کاویان(تعیین ارزش ذاتی)

 

مدل p/e با نسبت صنعت:

با توجه به بررسی های صورت گرفته در صورتهای مالی شرکت فولاد کاویان و نوع تولیدات و ریسکهای تجاری و ریسک ساختار مالی این شرکت و با در نظر گرفتن سود هر سهمی که از طریق محاسبات صورت گرفته در آتی نگر بدست آمده است نسبت p/e   مناسبی که عدد 8 را می‌توان برای سهام شرکت فولاد کاویان در نظر گرفت رقمی در محدوده 5 الی 5.4 میباشد.

برای سال مالی 84 سود هر سهم برای "فوکا" از طریق برآوردهای صورت گرفته رقمی در حدود 1150 ریال بدست آمد.

ارزش ذاتی که از طریق مدل p/e برای" فوکا" بدست آمد برابر با 5570 ریال حداقل و سقف ارزش ذاتی از طریق این مدل برابر با 6200 ریال می‌باشد.

در صورتی که با این نسبت قیمت به درآمد و با احتساب سود هر سهم پیش بینی شده توسط شرکت محاسبات را انجام دهیم ارزش ذاتی "فوکا" به 7000 ریال می‌رسد و در صورتی که با این فرض جلو برویم که تا پایان سال به ارزش ذاتی برسد بازدهی برابر با 22 درصد را نصیب سهامدار خود میسازد.

مدل گردون:

با مفروضات زیر ارزش ذاتی هر سهم شرکت فولاد کاویان بدست آمد:

- نرخ رشد سود تقسیمی بطور متوسط برای 6 سال آینده برابر با 13 درصد

- بتای محاسبه شده با استفاده از داده های هفتگی برابر با 0.74

-  نرخ بازده مورد انتظار برابر با 30 درصد

- سود تقسیمی برای سال آینده برابر با 70 درصد سود هر سهم

- ارزش ذاتی که از این طریق (مدل) و با مفروضات بالا بدست آمد برابر با 4760 ریال می‌باشد که پایین‌تر از ارزش بازار فعلی می‌باشد.

 

مدل ارزش دفتری هر سهم:

بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت فولاد کاویان ارزش دفتری هر سهم شرکت برابر با 2240 ریال می‌باشد و با احتساب قیمت روز سهام نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم یا P/B برابر با 2.58 مرتبه می‌باشد.

 

نظر کارشناس

با توجه به ارزش‌های ذاتی مختلفی که از طریق مدل‌های مختلف ارزش‌گذاری سهام بدست آوردیم بنظر میرسد که قیمت بازار سهم (قیمت کنونی 5800)ریال خیلی نزدیک به ارزش ذاتی سهم می‌باشد پس انتظار نمی‌رود که از طریق خرید و فروش‌های کوتاه مدت (نوسان گیری)در بدست آوردن بازده از این سهم موفق بود. بنابراین با توجه به ریسک بازار سهم و نقدینگی تقریبا خوب آن و اهمیت صنعت و تولیدات این شرکت در صورتی که با دیدگاه بلند مدت و با هدف سرمایه گذاری وارد این سهم شویم و آنرا در پرتفوی بلند مدت خود قرار دهیم می‌توان انتظار بازدهی سالانه (متوسط) 38درصد را از این سهم متصور شد.

 

*** كاربران آتي نگر مي‌توانند براي انتقال هرگونه نظر، انتقاد و پيشنهاد اينجا را كليك نمايند.

*** جهت استفاده از راهنماي تحليل بنيادي و آشنايي بيشتر با آتي نگر اينجا را كليك نمائيد .

 

صفحه اصلی نقشه سایت ارتباط با ما درباره ما FAQ
طراحی و تولید توسط شرکت مبنا