نام کاربری: کلمه عبور:
جستجو:
پنجشنبه, 04 دي, 1393 ساعت 09:16

رشد قیمت برای سهام شرکت چادر ملو تا کجا ادامه می یابد؟

 

 

 

تحليل بنيادي؛ ‌شركت معدني و صنعتي چادرملو

 

 

 

تاريخچه و موضوع فعاليت شركت

کانسار چادرملو بزرگترين آنومالي کشف شده آهن در منطقه ايران مرکزي ، در 65 کيلومتري شمال شهرستان بافق و 180 کيلومتري شمال شرقي شهرستان يزد واقع شده و ذخيره آن بالغ بر 400 ميليون تن سنگ آهن برآورد شده است. شناسايي اوليه کانسار براي اولين بار در سال 1300 هجري شمسي صورت گرفت و اکتشافات تفصيلي در آغاز دهه 1340 انجام شد. در نهايت اکتشافات تفصيلي از سال 1354 شروع و در سال 1357 پايان پذيرفت. مطالعات تکميلي و عمليات اجرايي جهت بهره برداري و تجهيز کارخانه در فاصله سالهاي 1360 تا 1375 انجام شد و در نهايت اين واحد رسماً در تابستان 1376 افتتاح شد. استخراج دراين معدن به روش روباز بوده و تجهيزات معدن قادر است ساليانه در حدود 12 ميليون تن سنگ را استخراج نمايد. پس از پرعيار سازي سنگ آهن در فرايند فلوتاسيون ، دو کنسانتره سنگ آهن و آپاتيت به دست مي آيد. عيار آهن در کنسانتره آهن در حدود 68 درصد و عيار فسفر 0,045 درصد مي باشد. در کنسانتره آپاتيت نيز عيار آپاتيت حداقل 33 درصد و عيار آهن حداکثر 3 درصد مي باشد. اين مجتمع داراي سه خط توليد موازي به ظرفيت اسمي 1,7 ميليون تن و در مجموع به ظرفيت 5,1 ميليون تن و قابل توسعه تا 8,5 ميليون تن کنسانتره سنگ آهن در سال را دارا مي باشد. ظرفيت توليد کنسانتره آپاتيت نيز 144 هزار تن در سال مي باشد. کنسانتره سنگ آهن براي توليد فولاد به روش احياء مستقيم بکار خواهد رفت و کنسانتره آپاتيت براي توليد اسيد فسفريک يا کود فسفاته در مجتمع هاي پتروشيمي استفاده خواهد شد .

 

تركيب سهامداران

تركيب سهامداران

درصد

سرمايه گذاري مديريت اميد

41.44

توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

31.64

شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات

13.92

ساير سهامداران

13

 

طرح توسعه

- طرح هاي كارخانه گندله سازي با برآورد هزينة سرما يه گذاري به مبلغ 1354000 ميليون ريال و تاريخ بهره ورداري سال 1386 ( هزينه هاي انجام شده تا كنون مبلغ 570247 ميليون ريال‌ ) مي باشد . ظرفيت توليد محصول كارخانه گندله سازي اردكان 3.400.000 در سال است. توليد شبانه روزي بوده و 300 روز در سال برنامه توليد دارد. ظرفيت انبار دريافت مواد اوليه كنسانتره آهن جمعا 250.000 تن مي باشد. ظرفيتهاي انباشت اوليه 1700 تن در ساعت و ظرفيت حداكثر برداشت مواد 1000 تن در ساعت خواهد بود. ظرفيت انبار محصول گندله، 300.000 تن و ظرفيت بارگيري تجهيزات 1700 تن در ساعت است.

- طرح توسعة خط چهاربا برآورد هزينه سرمايه گذاري به مبلغ 675000 ميليون ريال  و تاريخ بهره ورداري 1368 ( هزينه هاي انجام شده تا كنون 109655 ميليون ريال )

 

در حاشيه

 

درصد پوشش از كل سال

درصد تغييرات

سال مالي 84

سال مالي 83

 

34

23

832

676

سود عملياتي

34

22

832

682

سود ناخالص

34

22

832

680

سود خالص

 

با توجه به افزايش 25% در فروش و افزايش 28 درصدي در  بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ، حاشيه سود شركت نسبت به سال گذشته ، 1% كاهش را نشان مي دهد . بايد توجه داشت كه پوشش 34در صدي از كل سال نيز روند مثبتي را در فعاليتهاي سال جاري شركت نشان مي دهد . همچنين بنا بر اطلاعات دريافتي از شركت معدني و صنعتي چادر ملو ، ميزان توليد در كنستانتره (خشك) 4.5% كاهش و در سنگ دانه بندي 9.6 % افزايش يافته است .

مشخصات معدن

  • ذخيره معدن: 400 ميليون تن
  • ذخيره قابل استخراج: 320 ميليون تن
  • عمر معدن: با توجه به ظرفيت توليد فعلي 50 سال
  • کل محصول نهائي توليدي: 200 ميليون تن
  • کيفيت ذخاير سنگ آهن معدن شامل:

عيار متوسط آهن = 55.2%

عيار متوسط فسفر = 0.94%

عيار متوسط گوگرد = 0.19%

متوسط درجه اکسيدگي = 4.02%

 

مقدار توليد و فروش

 

مبلغ فروش سال گذشته

پيش بيني مبلغ فروش سال جاري

سال مالي گذشته

پيش بيني سال جاري

محصول

ريال 1036042

ريال1324015

تن 4288700

تن 4095000

كنستانتره (خشك)

ريال 111466

ريال 112000

تن 722413

تن 800000

سنگ دانه بندي

 

با توجه به جدول فوق ، ميزان توليد شركت در كنستانتره 4.5% كاهش داشته است ، و سنگ دانه بندي 9.6% افزايش يافته است. اما ميزان ريالي  فروش در هر دو محصول افزايش يافته است ، كه اين به دليل افزايش در قيمت محصولات است .

 

برنامه افزايش سرمايه

شركت معدني و صنعتي طي سال مالي 84 برنامه افزايش سرمايه از مبلغ 750000 ميليون ريال به 1000000ميليون ريال معادل 33.3% درصد از محل مطالبات و آورده نقدي در دستور كار دارد.

 

قيمت گذاري بر اساس مدل P/E

مقايسه نسبت قيمت به درآمد صنعت نشان مي دهد كه به طور عمومي اين نسبت درحدود رقم 15 قرار داشته است .

نسبت P/E شركت در طي معاملات در بازار بورس هيچ گاه از رقم6.2 پايين‌تر نيامده است. ميانگين نسبت P/E شركت معدني و صنعتي چادر ملو در حدود 14.2 بدست ميآيد و آخرين نسبت قيمت به درآمد هر سهم برابر 9.2 مي باشد.

با توجه به طرحهاي در حال گسترش و برنامه توسعه شركت نسبت قيمت به درآمد مناسب سهم 10.3 در نظر گرفته مي شود و ارزش ذاتي اين سهم بر اساس مدل P/E برابر 8569  ريال محاسبه مي گردد . با توجه به پيش بيني افزايش مقدار درآمدهاي شركت  به نظر مي رسد در اين آينده اين سهم در جهت تعديل نسبت P/E و كاهش آن پيش رود.

نمودار نوسانات P/E شركت صنعتي ومعدني چادرملو در زير آمده است .

 

 

قيمت گذاري بر اساس مدل گوردون

با در نظر گرفتن نرخ رشد كوتاه مدت در حدود 45% و نرخ رشد بلند مدت برابر با رشد اقتصادي كشور ،نرخ تورم ،نرخ رشد بلند مدت صنايع و ساير عوامل(درحدود 20%) ، همچنين با توجه به وضعيت كنوني بازار فولاد در شرايط بسيار محافظه كارانه ارزش ذاتي سهم برابر  8680 ريال محاسبه مي شود .

 

قيمت گذاري بر اساس مدل ارزش دفتري

با در نظر حقوق صاحبان سهام برابر با 1048459 ميليون ريال ، ارزش دفتري اين سهم برابر با1397 ريال محاسبه مي گردد و در نتيجه نسبت  P/B برابر 5.4 مرتبه بدست مي آيد بعبارت ديگر ،  ارزش اين سهم درحدود 5.4 برابر ارزش دفتري آن است .

 

ديدگاه كارشناس

با توجه به اطلاعاتي كه در بالا آمده است و با بررسي صورتهاي مالي شركت مي توان انتظار تعديل در EPS شركت صنعتي و معدني چادر ملو را نيز داشت. با توجه به اينكه ارزش ذاتي اين سهم بسيار محافظه كارانه محاسبه شده است ، انتظار رشد قيمتي در اين سهم بسيار زياد است .

ساير اطلاعات

1 . شركت تا سال 1389 از پرداخت ماليات بر عملكرد معاف مي باشد .

2 . بر اساس اطلاعات ارسالي از شركت ، هيئت مديره تصميم دارد 80 درصد  از سود تحقق يافته سال 1384 را به مجمع عادي ساليانه پيشنهاد نمايد .

 همچنين در پاسخ به اين سؤال كه چرا قيمت اين سهم پس از مجمع كاهش يافته است ، در وهله اول بايد كاهش شاخص كل بازار و تاثير آن بر قيمت اين سهم را مد نظر داشت  و همچنين با در نظر گرفتن 600 ريال سود تقسيمي براي اين سهم ( (DPS اين سهم ، انتظار آن بود كه سهم در قيمت 8898 ريال باز شود كه سهم در قيمت 9000 ريال باز شد ، اما به دليل عدم تعديل در پيش بيني در آمدي آن قيمت سهم روند كاهشي به خودگرفته است.

 

كد كارشناس :  13 AF

تاريخ بررسي : 29 مرداد 84

نشاني پست الكترونيك : INFO@PARSATINEGAR.COM

 

 

 

 

صفحه اصلی نقشه سایت ارتباط با ما درباره ما FAQ
طراحی و تولید توسط شرکت مبنا